Epoka Wodnika - Świt Prawdy i Postępu

Z Himalaya-Wiki
Wersja z dnia 14:47, 11 sty 2017 autorstwa Paweł Gauri (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1. Epoka Wodnika to dobrze znany temat o którym uczy cała ezoteryczna astrologia, magia jak i ruchy związane z New Age. Niektórym ludziom jednak trudno zrozumieć, że ten czas postępu i rozwoju psychotroniki nadchodzi powoli, w skali czasu mierzonej wieloma pokoleniami, a pełne przejście z Epoki Ryb w Epokę Wodnika to nawet 400 lat. Okres schyłkowy Epoki Ryb to cały burzliwy wiek XX e.ch. oraz wiek XXI, a dopiero XXII stulecie e.ch. będzie rzeczywistym początkiem Epoki Wodnika. Obliczanie cyklu precesji, a dalej panowania znaków zodiaku w czasie, to skomplikowane zagadnienie, coraz lepiej jednak realizowane dzięki technologiom obliczeniowym trwającego już świtu Epoki Wodnika. Mędrcy wiążą pewne oznaki schyłku Epoki Ryb ze zmierzchem niewolnictwa i zbójeckiego kolonializmu, z wystąpieniem Mistrza Vivekananda w 1896r. na konferencji jedności religii w Ameryce z postępem w dziedzinie technologii i badań kosmosu. Pojawienie się Boskiego Guru, Mistrza Vivekananda w Ameryce i poszukiwanie Mistrzów Mądrości Wschodu przez miliony ludzi to otwarcie Bram Wody Życia wylewanej z Czary przez mistyczną personifikację Anioła Epoki Wodnika. Kiedy ludzie zaczynają poszukiwać autentycznych Guru, Mistrzów Mądrości i próbują z oddaniem podążać za ich duchowymi naukami mamy niewątpliwy świt Epoki Wodnika, której główną cechą będzie Zjednoczona Ludzkość postępująca za wskazaniami naukowo rozpoznawalnych boskich inkarnacji Mistrzów, Świętych i Proroków. Obserwując humanitarne tendencje zjednoczeniowe pomiędzy narodami widzimy manifestowanie łączących, wodnikowych sił i mocy. W okresie przejściowym widać też działanie sił wstecznictwa epoki poprzedniej, opartej na nacjonalizmie, rządach despotów i tyranów, zwalczających się zwaśnionych narodach i religiach zaślepionych pychą rasizmu i ksenofobii. Stopniowo ciemne jakości Epoki Ryb i jej emocjonalne zaślepienie ustąpią uduchowionemu i humanitarnemu racjonalizmowi Epoki Wodnika.


Kwiatuszek.png


2. Przełomowa data roku 2102 jako wejście ludzkości w znak Wodnika jawi się jako pogranicze czasu, gdy tendencje Epoki Ryb zaczną już gasnąć, a tendencje Epoki Wodnika będą w sposób oczywisty dominować. Niektórzy twierdzili jakoby rok 1948, ostateczny koniec ciągu dwóch wielkich europejskich wojen o światowym zasięgu wyznaczał początek Epoki, ale po tragicznym koszmarze, ustanie tej makabrycznej manifestacji karmana mogło być tak odczuwalne, choć była to jedynie kolejna oznaka świtu tego, co jest marzeniem dobrych ludzi. Zobaczyć początek Epoki Wodnika może tylko bardzo dokładne i skrupulatne szkiełko i oko, dokonując obliczeń cyklu precesji, krążenia osi ziemskiej pośród gwiazd i ustalając moment wejścia osi świata w domenę Znaku Wodnika, który Wodę Życia wylewa na spragnioną ludzkość. Symbol ten pokazuje obrazowo zdobycie mocy znaczącego przedłużenia ludzkiego życia poza dotychczasowe 60, 70 lat. Człowiek może przedłużyć swoje życie o wiele lat poprzez ćwiczenie głębokiego, dolnobrzusznego oddychania, zdrowe jedzenie wegetariańskie, oddychanie czystym powietrzem, ciągłe uczenie się rzeczy nowych i odkrywanych. Pęd do wiedzy przedłuża życie o 10 – 15 lat podobnie jak ćwiczenia oddechowe, spacerowanie wśród przyrody, luźny i skupiony bieg typu jogging, czy zdrowe odżywianie roślinnego pochodzenia. Naturalne jogiczne metody łatwo dają średnią życia na poziomie 84 czy 120 lat, ale w zasięgu genetycznych możliwości medycyny jest granica 360 lat istnienia w jednym ludzkim ciele i takie możliwości pojawią się, kiedy Wiek Wodnika zacznie się umacniać. Chirurgia oprze się na technologiach światła i ich jeszcze nieodkrytych pochodnych, u progu których stoi cała ludzkość. Przyspieszone wiązanie się wielu krajów w superpaństwo, a potem zjednoczenie całej ludzkości bez granic narodowych i rasowych otworzy wrota do kontaktów z innymi cywilizacjami we Wszechświecie, które teraz jedynie obserwują rozwój aktualnej humanoidalnej ludzkości, która jeszcze jest rozczłonkowana i podzielona..


Kwiatuszek.png


3. Wzrost ilości znanych Mistrzów Mądrości, Guru i liczebny wzrost ich stałych, całkowicie oddanych Uczniów, to jedna z istotnych oznak umacniania Epoki Wodnika, podobnie jak synkretyczna religijność ponad wyznaniami i denominacjami, która się ujawnia. Epoka Wodnika w promieniach swego świtu, to ilościowe zmniejszenie egoizmu i fanatyzmu, które zostają powoli zastąpione przez bezinteresowną służbę społeczną, oddaniu Bogu i Guru, poświęcenie dla Wyższego Dobra i podobne postawy humanitarne! Fanatyzm to ideologiczny objaw skrajnego egoizmu, podpartego pychą, butą i chorą zaborczością, podczas gdy Guru i Uczniowie Wodnika wolą pełną poświęcenia pracę dla Dobra Wspólnoty i przyszłych pokoleń duchowych Uczniów. Światło Wodnika napływające z Kosmosu będzie stopniowo rozpuszczać wszelkie chorobliwe tendencje egoistów otwierając ich do otwartej duchowej pracy dla dobra całej ludzkości, dla dobra wszystkich Królestw Przyrody i ochrony życia Stworzeń. Epoka Wodnika zwana jest Małym Złotym Wiekiem w dziejach ludzkości, Złotym Wiekiem postępu i dobrobytu opartego na duchowych wartościach takich jak Ahimsa, Prawda, Uczciwość i Służenie Żyjącej Boskości. Walka o Prawa Człowieka to promień Epoki Wodnika, promień o który wielce trzeba dbać, jako że Ahimsa jest podstawą etyki i moralności niezbędnej dla duchowego wzrostu ludzkości. Walka w obronie praw krzywdzonych i cierpiących zawsze jest słuszną, nawet jak jest to walka z organami policyjnego ucisku i terroru czy z dyktaturą korupcyjnej oligarchii. Bohaterami, herosami ducha są wszyscy, którzy skutecznie do końca walczą w obronie słusznych, wyższych spraw i idei, w obronie prawa człowieka do życia w zdrowiu i wolności, w obronie wolności słowa, przeciwko cenzurze i zamordyzmowi.


Kwiatuszek.png


4. Starożytni Mistrzowie Mądrości, Awatarowie uczyli, że nikt nie zasłuży sobie na życie w Niebiosach, kto nie uczyni jakiegoś heroicznego wysiłku w dobrej, słusznej sprawie, dla pożytku innych stworzeń, dla bliźnich. Świt Epoki Wodnika to zbiorowy, kolektywny wysiłek dobrych ludzi dla przekształcenia planety w oazę ciszy, spokoju, piękna, prawdy i miłości, w oazę dobrobytu i postępu naukowo – technicznego, podpartego wiedzą ezoteryczną tak samo jak scjentystyczną. Wejście w Epokę Wodnika cechuje coraz większy sprzeciw ludzi dobrej woli, skuteczny sprzeciw przeciwko wszelkiej tyranii politycznej władzy opartej na oligarchii i imperializmie, co przejawia się w ruchach biernego oporu bez przemocy czy odmowie współpracy z przestępczymi instytucjami państwa typu dyktatorskiego, uzurpatorskiego opartego na wyzysku. Można powiedzieć, że prawdziwy świt Epoki Wodnika to koniec z uciskiem fiskalnym i likwidacja podatkowego wyzysku opartego na przymusie. Tam gdzie są niskie podatki, tam gdzie istnieje dobrowolność podatkowa, tam rozpoczyna się socjalny świt Epoki Wodnika, podobnie jak i tam, gdzie silniejsze są sektory spółdzielczej współwłasności niźli kapitał skumulowany w rękach oligarchy. Oddolne ruchy samorządowe, społeczne i gospodarcze oparte na lokalnych wspólnotach, sprawnie zarządzających się i autonomicznych samorządach lokalnych to promień Wodnika przeobrażające ludzkość na poziomie subnarodowym i plemiennym.


Kwiatuszek.png


5. Powstanie ogólnoeuropejskiego, a w sumie ponadnarodowego języka Esperanto, choć pokrzywionego późniejszymi egoistycznymi wariantami i modyfikacjami, to także mocny akcent promienia świtu Epoki Wodnika. Powstające ruchy wolnościowe, także w komunikacji internetowej i tworzeniu oprogramowania na zasadzie społeczności z ogólnodostępnymi programami to jak najbardziej nieuchronny wzrost wodnikowego Światła ogarniającego cały rodzaj ludzki, całą planetę. Generalne wymieranie dzikich i drapieżnych zwierząt też jest w tym nurcie, chociaż w przyszłości niektóre z drapieżników będą tak zmodyfikowane genetycznie, aby nie stanowiły zagrożenia i tylko dlatego będą mogły przetrwać. Ludzkość jednak w kolejnych pokoleniach musi zostać tak zmodyfikowana, aby wyzbyć się całkowicie agresywnych, wojennych tendencji i kierować bezwzględnie zmysłem odczuwania Prawdy, bo to jest podstawą nawet małego Złotego Wieku. W Epoce Wodnika ludzie nie będą już słuchać demagogicznych polityków, ani ich skorumpowanych partii, ale oprą się na autorytecie moralnym nieskazitelnych, boskich wysłanników znanych jako Paighambar, Awatāra, Boddhisattwa, a ogólnie jako Guru czy Mistrzowie Mądrości. Jawnie działająca Hierarchia Mistrzów Mądrości, 144 tysięcy Świętych, Mistrzów i Proroków będzie kierować ludzkością na zasadzie wyższego publicznego autorytetu ze wskazaniami którego będę przebiegać prace ludzkości. Partokratyczny system oparty na walczących partiach politycznych musi wyginąć ustępując miejsca systemowi demokracji bezpośrednich, aby w końcu osiągnąć stopień dojrzałej timokracji, samorządnej społeczności opartej na Posłańcach z Niebios. Oto znamiona Boskiej Epoki Wodnika.

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów