Epoka Rozwoju i Postępu

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

(1) Alternatywna medycyna naturalna i komplementarna, nauki i działania społeczno–ekologiczne, programy rozwoju duchowego, nowoczesne terapie psychologiczne o syntetycznym czy transpersonalnym charakterze, treningi i terapie związków miłości, kluby anonimowych alkoholików czy narkomanów i grupy wsparcia dla ofiar terroru, napadów, rabunków czy toksycznych sekt pedofilskich i ich gwałtów na dzieciach to z grubsza podstawowy obraz tak zwanego postępowego nurtu rozwoju współczesnej cywilizacji ludzkiej. Kiedy dodamy do tego obrazu jeszcze nowoczesne, czyste wynalazki jak baterie słoneczne, technologie lasera i światła czy ekologiczne paliwa jak spirytus, który daje tak potrzebną parę wodną jako wyziew, czy też urządzenia służące relaksowi i magnetycznemu leczeniu, to obraz przedświtu przyszłej Epoki Wodnika acz bardziej tylko nadchodzącego XXI wieku i Trzeciego Tysiąclecia mamy przed sobą, a musimy dobrze rozważyć czym ma być przyszła Epoka Wodnika, aby oddzielić pożyteczne ziarno Dobra od szkodliwego kąkolu Zła.

(2) Moda na relaksację, psychoanalizę czy głęboką psychoterapię, treningi antystresowe, terapię procesu i gestalt, głęboką, szamańską i jednocześnie wręcz bardzo naukową i postępową ekologię, to wszystko są znaki czasu. I to znaki potężnej Rewolucji Kulturalno–Naukowej, a taka jest wręcz potrzeba, aby siły konserwatywno–ciemniackie rozproszyć i ludzkość mogła wejść w nową fazę swojego rozwoju, w nową fazę ewolucji świadomości. Ludzie przyzwyczajeni do liczenia miesięcy od wypłaty do wypłaty i lat od urlopu do urlopu, odliczania czasu do emerytury, zapominają o większej cywilizacyjnej skali czasu, chociaż europejska kultura grecka mierzy czas cywilizacji tak zwanym rokiem platońskim, trwającym, bagatela – ponad 25 tysięcy lat. Każdy rok platoński dzieli się na 12-cie miesięcy, a to oznacza, że każdy miesiąc platoński ma średnio ponad 2 tysiące lat, jedne są dłuższe, a inne krótsze, nawet o kilkaset lat od długości średniej! Przyjęło się z punktu widzenia astronomii nazywać w kulturze europejskiej, odgreckiej, czyli naukowej każdy z tych platońskich miesięcy Epoką, a powoli kończy się Epoka zwana Rybią i zaczyna Epoka Wodnikowa. Naukowo rzecz biorąc, jesteśmy u przełomu cywilizacyjnego miesiąca, którego jeden z 30 dni trwa średnio około 70 czy 72 lat, jeśli podzielimy okres ponad 2 tysięcy lat na 30 równych odcinków czasowych, coś w rodzaju dni platońskich w każdym miesiącu platońskim (30x72=2160 lat), a każdy przełom cywilizacyjny, to oczywiście okres burzy i naporu, przemian społecznych, kulturowych, etnicznych i technicznych. Przyszły początek, Świt Epoki, czy jak kto woli Platomiesiąca Wodnika, to Era lotów kosmicznych, komputerów, robotów, laserów i pól magnetycznych, a oczywiście nie wszystkie wynalazki znajdują się w rękach sił Dobra i ludzi Dobrych, więc Era atomowa, to też Epoka Wodnika.

(3) Idea Epoki Wodnika, a potem Epoki Koziorożca, idea roku platońskiego, znana jest nie tylko w kulturze całej Europy, wywodząc się tutaj z Grecji, ale i dobrze znana była w kulturze Indii i Tybetu oraz Chin i Persji, więc można powiedzieć, że to zjawisko dotyczące całej Euroazji, która od Zachodniej Europy i od Południowo–Wschodniej Azji zaczyna się powoli Jednoczyć w Zjednoczoną Wspólnotę, której przejawem też był Związek Radziecki i RWPG, czyli wspólnota Państw Socjalnych, Społecznych, Socjalistycznych. Wielu słyszało, że wedle starożytnych Majów, Indian z Ameryki rok 2012 e.ch. ma być rokiem przełomu, kiedy stara Epoka Rybia ostatecznie zacznie przemijać, a jej struktury społeczne, kulturalne, religijne i militarne będą się rozsypywać w proch i w pył, aby na nich mogło wyrosnąć, powstać coś zupełnie nowego, nowa cywilizacja planetarna całej, zjednoczonej społeczności ludzkiej. Jeden mały problem z rokiem 2012 jednakże to fakt, że rzeczywiście wyliczane wejście Punktu Barana (Równonocy Wiosennej) w aktualny gwiazdozbiór Wodnika będzie miało miejsce dopiero mniej więcej w kwietniu 2597 roku, zatem do Epoki Wodnika jest jeszcze prawie 600 lat, zaś Świt Epoki Wodnika wielu jasnowidzów z XIX i XX wieku zapowiadało na rok 2102, kiedy to około pół tysiąclecia do czasu ingresu Punktu Barana w Wodnika pozostanie. Symbol Epoki Ryb, znak Ryby, powszechnie znany jest i związany z chrześcijańskim porządkiem społecznym, który od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku e.ch. powoli zaczyna się jednak rozkładać i zdaje się już nieuchronnie zanikać, a przedświt Nowej Epoki Ludzkości rodzi poszukiwania nowego ładu i porządku społecznego, a przecież zarówno Nowe Tysiąclecie jak i przyszła Epoka Wodnika jest wedle nauk greckich filozofów zawsze początkiem lepszej i bardziej światłej połowy każdego roku platońskiego, a zwiemy ją małym Złotym Wiekiem, który obejmuje w sumie aż 12 tysięcy lat, a nawet nieco więcej, i składa się z sześciu platońskich miesięcy, czyli astronomicznych Epok. Interesującym jest tutaj fakt istnienia cyklu 70 czy średnio 72 lat lat, o którym mowa zarówno w chrześcijańskiej Biblii, jak i w wielu mistycznych pismach indyjskich czy starochińskich. Z punktu kalendarza cywilizacyjnego jest to bowiem mniej więcej jeden dzień platoński i przy okazji, aktualnie średnia długość życia większości ludzkiego rodzaju, chociaż akurat długowieczność jest dla ludzi łatwo osiągalna, chociażby przez zdrowe, jarskie odżywianie, spokojny tryb życia, ćwiczenia oddechowo–dotleniające oraz kierowanie się w życiu poczuciem dobrego humoru.

(4) Rok platoński, czyli cykl precesyjny i wejście astronomicznego Punktu Barana do Znaku Wodnika w 2597 roku, to dobrze znane zjawisko naukowe, bo już astronomowie egipscy, czy chaldejscy byli w stanie wyznaczać początki dawnych Epok, to jest platońskich miesięcy, a mamy opisaną naukowo Epokę Bliźniąt, Epokę Byka i Epokę Barana, a także charakterystyki Epoki Ryb z czasów przed jej rozpoczęciem, chociaż trzeba się nauczyć wyliczania takich dat na realne położenie ekliptyki w danym dniu, co wymaga mnóstwa przeliczeń. Kultury religijne starożytności wspominają, iż u świtu, u początku każdej z 12-tu Epok roku platońskiego pojawia się na Ziemi wielki, znany i sławny Prorok – Mesjasz, Awatar, a wiemy, że u początku Epoki Ryb pojawił się Yeshua Mesajah (Jezus Chrystus), jako Prorok odchodzącej już w niebyt Epoki. Zwiastowanie Adwentu i nauka, mnóstwo proroctw, iż u świtu Epoki Wodnika pojawi się nowy, wielki duchem Przewodnik wskazujący Drogę na kolejne 2 tysiące lat nasiliły się bardzo już od pierwszej połowy XIX wieku e. ch. Możemy więc powoli otworzyć się i oczekiwać Ponownego Przyjścia Adwentu, Awatara, Boskiej, Wielkiej Duchem Istoty, która będzie Ucieleśnieniem Miłosierdzia, Łaski i Miłości. Wedle przepowiedni Wschodu o Maitreji (Syn Mitry) i Wojownikach Szambali (Śambhalah), około roku 2424 ma się zamanifestować potężnie wielka inkarnacja Buddy Maitreji oraz wielu Wojowników Szambali w związku z ostateczną wojną ciemności przeciwko Światłu, gdzie siły zła zostaną na wieki rozgromione u Świtu Epoki Wodnika.

(5) Postęp techniczny, jaki rozkwita, szczególnie technologie światła, lasery i technika komputerowa i biocybernetyczna to nomen–omen cywilizacyjnego przełomu, przed jakim stoimy, a podobnie i możliwości lotów kosmicznych, czy komunikacja, więc nikt z ludzi nie może powiedzieć, że zjawiska związane z wchodzeniem w Epokę Wodnika jego nie dotyczą. Kluczem do Ducha Epoki jest Synteza i powstawanie nowych, interdyscyplinarnych dziedzin wiedzy jako biocenotyka, kosmobiologia, psychosynteza czy fizyka grawitacyjno–kwantowa i właśnie Synteza, proces syntetycznego rozumowania jest już i będzie motorem napędowym nauki, sztuki, techniki i to pomimo faktu degeneracji dziedzin wiedzy, sztuki, nauki i religii w okresie schyłkowym Epoki Ryb. Rozpaczliwe ratowanie upadającego, starego, nominalnego chrześcijaństwa poprzez sobór watykański drugi czy ekumeniczne konferencje w zasadzie spaliły na panewce i nic już nie może powstrzymać potężnej fali Reformacji Religii, jaką są rozliczne Nowe Ruchy Religijne, które ukazują istotę religijności poprzez Moc Duchową, a nie poprzez spekulacyjną teologię i filozofię średniowiecza piętnem znaku dwóch Ryb naznaczonego. Bóg poprzez swoich Świętych i Proroków zreformuje całe religijne oblicze tej Ziemi i każdy, kto nie chce pójść na zatracenie jako śmieć z Epoki Ryb, musi przyłączyć się do Nowej Reformacji i stworzenia Uniwersalnej Religii Ludzkości opartej na Synkretyzmie i Powszechnych, Uniwersalnych Wartościach Moralnych. Jesteśmy u progu epokowych wydarzeń i musimy być ich bardzo świadomi, jasno widząc to wszystko, co przynosi postęp i rozwój, a także równe prawa dla ludzi, równość obu płci i socjalne bezpieczeństwo oraz socjalny dobrobyt wszystkich obywateli planety Ziemia. Rozpad starych struktur wyzyskowo–politycznych jest nieuchronną już koniecznością chwili!

Mistrz Himalaya Swami

Kwiatuszek.png

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów