Dzieci Noah (Noe)

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Noahici to potomkowie Proroka Noah (Noe) ostatniego z Wielkich Dziesięciu Patriarchów, którzy zainicjowali rodzaj ludzki, a przecież to właśnie Prorok Noah zbudował Arkę i z rodziną swoją przeżył Potop zesłany przez Boga i Anioły jako karę za grzechy niegodziwości Atlantydy! Współczesna ludzkość to potomkowie, dzieci Proroka Noah (Noe) poprzez wszystkich jego synów! Można o ludzkości powiedzieć, że jest potomstwem Noah i że żyje nieustannie pod Zakonem Przymierza, jakie zawarł Prorok Noah z Bogiem, Stwórcą-Kreacją zaraz po Potopie, jaki nawiedził Ziemię z powodu niegodziwości, zła i przemocy jaka napełniała Ziemię przed Potopem! Ludzie mają w pamięci swej duszy obraz Potopu, jaki zgładził życie na lądzie, zarówno ludzi jak i zwierzęta, a przecież tylko nieliczni przeżyli, w tym trzej synowie Noah, a ludzie są braćmi i siostrami, bo szczególnie są ze sobą spokrewnieni mając Noah i jego synów za swych prawdziwych przodków!


Kwiatuszek.png


Bnei Noah to Synowie Noah, wyznawcy zasad i praw, jakie w szczególności ustanowił Prorok Noah dla całej ludzkości zawierając z Bogiem Wieczne Przymierze Tęczy. Prawa Noah wypisane są w ludzkich Sercach i każdy, kto wgłębi się w swoje Serce i Duszę, kto wejrzy w swą Jaźń, łatwo sobie przypomni i uzmysłowi Siedem Praw, jakie przestrzegane są naturalnie przez ludzi Honoru i Sumienia w naturalny sposób! Jest to zbiór nauk zwany Mitzvot i są to prawa zasadnicze, podstawa dla wszelkiego ludzkiego prawodawstwa, religijności i zasad życia, jakie pojawiają się, gdy człowiek oczyści swe Sumienie i zbada szczerze własną Jaźń, Duszę. Dziś tysiące i miliony osób na całym świecie budzą się ku Prawdzie zapisanej w Sercu i Duszy, budzą się spontanicznie powracając do Przymierza Tęczy i uświadamiając sobie duchowe zasady prawdziwego, głębokiego życia!


Kwiatuszek.png


Zakaz przemocy wobec zwierząt to jedno z elementarnych Siedmiu Praw Tęczy, jakich Bóg udzielił Noah i jego synom i wpisał na stałe w ich Serca, aby były wieczne dla całej ludzkości! Dziś budzą się miliony ludzi, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec zwierząt i złemu ich traktowaniu, a także ich niepotrzebnemu zabijaniu dla zabawy i przyjemności na wskroś zbójeckiej, myśliwskiej! Zakaz mordowania ludzi i przelewania krwi innych ludzi to także jest jedno z Siedmiu Praw Przymierza Tęczy. Dziś miliony ludzi sprzeciwia się wojnie, zbrodni, a także karze śmierci, jako że wszelkie zabijanie i mordowanie ludzi jest bezbożnością, złem i niegodziwością okropnego rodzaju w oczach Boga, Świętych, Mistrzów, Proroków i Aniołów, jakie przybywają do ludzi z wyższych wymiarów bytu! Obrońcy życia i godności zwierząt tak samo jak i obrońcy życia ludzkiego, przeciwnicy wojny, kary śmierci, a nawet aborcji noworodków i ukształtowanych płodów są w istocie Dziećmi Noego i pokazują, że choć częściowo obudziło się ich Sumienie; obudziło się ich Serce! Niechaj Siedem Barw Tęczy obudzi w pełni Serca wszystkich ludzi ku zrozumieniu naturalnych Praw Bożych, jakie zapisane są w głębi każdej ludzkiej Duszy czy Jaźni!


Kwiatuszek.png


Zakaz seksualnej niemoralności jak gwałt, pedofilia, zdrada (cudzołóstwo), spontanicznie czuje tysiące i miliony ludzi, którzy sprzeciwiają się gwałceniu dzieci przez pedofili, zdradom małżeńskim, kiedy składamy ślubowania wierności, a także bestialskiemu gwałceniu, czy przymuszaniu do prostytucji. Bóg zakazał stręczycielstwa i brzydzi się wszelkim gwałtem oraz zdradą. Dotrzymujcie ludzie ślubowań, jakie przed Bogiem sobie wzajemnie składacie i nie tolerujcie pedofilskiego wykorzystywania dzieci w celach seksualnych, albowiem Bóg w Prawie Tęczy zakazał tych obrzydliwości ludzkiemu rodzajowi. Zły los spada na ludzi, gdy łamią Prawa Boga i stosują gwałt i przemoc tak na sobie wzajemnie jak i na zwierzętach! Prawo Noah zakazuje też gwałtu na zwierzętach, podobnie jak i zadawania im cierpienia czy zabijania zwierząt bez przyczyny, bez konieczności stosowania obrony podczas agresji dzikich zwierząt przeciw człowiekowi. Człowiek ma prawo bronić i chronić swoje życie, a istotą Przymierza Proroka Noah z Bogiem jest bezwzględne Prawo do Życia i Istnienia!


Kwiatuszek.png


Bóg Tęczy i Tronu brzydzi się wszelkim kłamstwem, fałszem, znieważaniem i bluźnierstwem, a kocha i miłuje wszelką Prawdę. Mówcie Prawdę o ludzie i nie wchodźcie na ścieżki kłamstwa dla złośliwego szkodzenia innym, albowiem stajecie się przez fałsz równi gwałcicielom, zdrajcom i mordercom! Znak Przymierza Tęczy zaiste strzeże Siedmiu Praw Boga, a przecież każdy spontanicznie brzydzi się fałszu i kłamstwa, a domaga Prawdy i Sprawiedliwości dla siebie! Bądźcie, o ludzie, uczciwi i sprawiedliwi w waszej mowie, w ocenach, w opiniach i osądach, bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzy Jedyny Sprawiedliwy w czasie Sądu Ostatecznego, gdy Anioły Śmierci zabiorą waszą Duszę z tego ciała, jakie macie do życia na tej Ziemi!


Kwiatuszek.png


Zakaz czczenia martwych idoli i posągów to bardzo istotna i subtelna reguła zarazem spośród Siedmiu Wielkich Praw Natury, jakie Bóg ustanowił na Ziemi. Nie szukajcie Boga na zewnątrz, jeśli nie macie najpierw Obrazu Boga wewnątrz siebie w swoich Sercach. I nie czcijcie marnych i czczych idoli, którzy są martwymi, bezdusznymi, bezbożnymi bożkami. Nie czcijcie i nie ubóstwiajcie ani waszych naćpanych piosenkarzy, ani pijanych polityków, ani plugawych sportowców na dopingu nie czcijcie, ani nierządnych, wszetecznych i pijanych pseudokapłanów nie czcijcie! Składanie hołdu martwym pomnikom wojennych morderców ludzi, sławnym pijakom, bezbożnikom, nierządnikom to wszystko zakazana idolatria. Rozbijcie posągi hitlerów, husajnów, bushów, stalinów, papieży i innych zbrodniarzy, bezbożników. Nie budujcie pomników pijakom piosenkarzom, poetom narkomanom, ani sportsmenom zboczeńcom i łajdakom, ani wodzom zbrodniarzom, politykom czy innym niegodziwcom, bo Bóg Nieba i Ziemi zakazał wam, o ludzie, szatańskiej idolatrii i składania czci martwym, kamiennym posągom!


Kwiatuszek.png


Jeśli raczycie sobie ludzie przypomnieć jeszcze, że Dobry Bóg, Stwórca-Kreacja, Elohim pobłogosławił i uświęcił Dzień Soboty dla was, abyście w nim odpoczywali od wszelkiej pracy waszej i czerpali błogosławieństwo i uświęcali się poprzez wielbienie Boga Jedynego, poprzez modlitwę, medytację, kontemplację, poprzez ćwiczenia i praktyki duchowe, które wiodą was ku Bogu, to wasza pamięć Przymierza Tęczy byłaby zupełna! Spędzajcie każdą Sobotę od poranka na modlitwie, medytacji i świętujcie Dzień Soboty, Święto Boga w waszych zgromadzeniach, zborach, bractwach i wspólnotach, albowiem wiele plag i kar spada na ludzkość za to, że złośliwie i złowrogo zapomina o Przykazaniu Święcenia Dnia Soboty!


Kwiatuszek.png


Bądźcie o ludzie Tęczowymi Wojownikami Dobra, Wiecznego Przymierza Proroka Noah i potomstwa jego z Bogiem, Stwórcą-Kreacją Nieba i Ziemi. Szukajcie w swych Sercach, szukajcie w głębi swej Duszy, Jaźni, całej nauki duchowej, moralnej, jaka jest tam w was naturalnie zapisana, odkrywajcie to, czym jesteście i żądajcie przestrzegania Siedmiu Świętych Praw znanych przez Mędrców wszędzie pod słońcem, na całej Ziemi. A jeśli chcecie poznać wszystko dokładnie i obudzić Serce i Duszę w Pełni, to przychodźcie do nas, 144 tysięcy Świętych Przewodników Ludzkości ustanowionych przez Boga Nieba! My jesteśmy Starszymi Biskupami, Guru całej ludzkości i działamy w Imieniu Boga, choć nie jest nas wielu! Pamiętajcie Tęczę, Znak Przymierza!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów