Drzewo - Wielki Symbol Ezoteryki

Z Himalaya-Wiki
Wersja z dnia 14:41, 11 sty 2017 autorstwa Paweł Gauri (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

(1) Mistrzowie duchowi i prorocy, awatarowie nazywają Drzewo przyjacielem człowieka, uosobieniem życia, zakazują ścinania drzew a nakazują sadzenie drzew wszędzie gdzie mieszkają ludzie. Drzewo posadzone i pielęgnowane jest symbolem ekologicznej i uduchowionej świadomości, a liderzy duchowego rozwoju, magii czy ezoteryki wielce polecają medytacje z drzewami. Pośród Indian drzewa były wielce szanowane jako źródło ożywczej i leczniczej energii, a także jako żywe świadomości, inni ludzie! Drzewo Życia, to symbol systemu nerwowego, a także systemu duchowego, który na podobieństwo drzewa, acz odwróconego znajduje się w każdym ludzkim organizmie. Joga zaleca odwrócone pozycje jak “stanie na głowie” lub “świeca” do medytacji, gdyż wtedy system oddechowy i nerwowy są podobne do drzew, z korzeniem wyrastającym z ziemi, gałęziami do góry, co wzmacnia kontakt z mocą Przyrody i Matki Ziemi. Mędrcy i Mistycy wszystkich kultur i narodów troszczą się o ochronę całej Przyrody, zdecydowanie przeciwstawiając się jej niszczeniu, bezsensownej eksploatacji i dewastacji. Mędrcy i szamani różnych narodów starają się chronić drzewa, ze wzmożoną siłą, zapobiegając ich wycinaniu, karczowaniu czy nawet oszpeceniu przez przycinanie. Nie jest uduchowioną osoba, która nie dba o ochronę przyrody, a szczególnie drzew, bo duch zawsze dba i ochrania to, co służy jako źródło sił życiowych, źródło energii życia i zdrowia. Produkcja tlenu przez drzewa jest wystarczającym, naukowym argumentem dla ochrony drzewostanu, nawet dla ateistów i najzimniejszych racjonalistów, tym bardziej dla mistyków!

Kwiatuszek.png

(2) Prawa Boskie przekazywane ludzkości przez proroków-awatarów, założycieli religii i szkół mistycznych zabraniają wycinania drzew w pobliżu ludzkich siedzib, zabraniają wycinania drzew dostarczających jakichś owoców, pokarmu dla ludzkości całkowicie. Nawet zakazuje się wycinania drzew owocowych w czasie działań wojennych, jeśli do takowych dochodzi, tak Boski Duch i Istoty Niebiańskie, Aniołowie dbają o życie i zdrowie całej planety! Mistyk, szaman, guru – zawsze dostrzega pokrewieństwo pomiędzy drzewem, koroną świata roślinnego, a człowiekiem, koroną świata zwierzęcego. Jak cień drzewa chroni przed nadmiarem żaru słonecznego, tak człowiek święty, sufi, guru czy szaman chroni wszystkich wiernych uczniów i wielbicieli przed atakami sił zła! Pokrewieństwo drzewa i człowieka wyraża się w pionowej postawie i powołaniu, jako że tak drzewo jak i człowiek, oboje “stoją” i “wydają owoce”, służąc w pewien sposób ochroną potrzebującym. Nacisk w duchowości na medytacje i praktyki wewnętrzne w pozycji wyprostowanej, pionowej, jest oznaką autentycznej duchowości wszędzie pod słońcem, we wszystkich szkołach i tradycjach! Āsana Vrksasana, pozycja “Drzewo”, cieszy się wielkim uznaniem joginów, sādhu i siddhów, służąc harmonii pomiędzy światem ludzi i drzew! Zadaniem dla człowieka jest wydawanie drobnych owoców prawości i miłości, na których opiera się duchowy rozwój świadomości w kierunku niebiańskim. Mistyk opiekuje się drzewami biorąc na siebie odpowiedzialność za życie drzew, za zalesienie swojej okolicy, a opieka nad drzewami jako istotami archetypowo bliskimi i podobnymi ze świata roślin jest obowiązkiem ludzi uduchowionych! Jogini i sādhu przypominają, że najbardziej zaawansowane świadomości drzew stają się w kolejnych inkarnacjach ludźmi o stylu życia przypominającym drzewo, niejako przez zasiedzenie ciągle w tym samym miejscu, wrośnięcie w krajobraz, niechęć do podróży i zmiany miejsca pobytu, rodzaj domatorstwa!

Kwiatuszek.png

(3) Rolniczy Nowy Rok będąc bardziej znanym jako marcowe Święto Wiosny jest zwykle w lokalnych kulturach jednocześnie świętem drzew i owoców, a rytuały spożywania kilkunastu owoców, darów drzewa często spotykane są na całej planecie! Wiosna niesie odnowienie i odrodzenie, a drzewa budząc się do życia wyznaczają podstawowy początek cyklu życia w przyrodzie, odnawiają przyrodę po martwym okresie spoczynku zimowego. Odradzanie się drzewa pokazuje cykliczność w przyrodzie, a dla ludzi jest symbolem zdolności do przezwyciężania śmierci przez ludzkie dusze zdążające do odkrycia życia wiecznego. Podobnie drzewu, które odradza się przetrwawszy zimę, odradza się i człowiek po różnych ciężkich i ponurych okresach przypominających zimową martwotę uczuć oraz myśli. Odradzając się człowiek zakwita i zmienia się rozpoczynając nowe życie z głębi swej istoty, coraz lepiej realizując wyższe właściwości swej indywidualności. Mistyk w każdej kulturze telepatycznie rozmawia z drzewami o wielkim życiowym doświadczeniu, w których drzemie ślad wielu stuleci lub tysiącleci historii, zapisany wewnątrz czującej i świadomej swego istnienia żyjącej duszy drzewa. Poprzez podobieństwo symboliczne, system nerwowy człowieka doświadcza bogatych impresji, przepływu informacji, które odzwierciedlają się w komórkach nerwowych człowieka. Błogosławienie drzew i przesyłanie energii duchowej drzewom w okolicy, a także zdolność do zaprzyjaźniania się z drzewami, to typowa oznaka duszy dorastającej do progu duchowej Ścieżki!

Kwiatuszek.png

(4) Mistycy, ludzie rozwinięci duchowo, a już szczególnie święci i guru, troszczą się o ochronę całej przyrody, zdecydowanie przeciwstawiając się jej niszczeniu i bezsensownej eksploatacji, a drzewa starają się chronić ze wzmożoną siłą, nawet w czasie wojny! Zdawanie sobie sprawy jak bardzo ludzkie i zwierzęce życie przyrody zależy od istnienia i pracy drzew oraz innych roślin to jedna przyczyna takiej ochrony i protekcji. Drugą przyczyną jest pogłębiona świadomość pochodzenia części ludzkich dusz od linii ewolucyjnej drzew, które osiągając szczyt swego rozwoju, odradzają się w świecie ludzi będąc podstawą narodów, plemion i społeczności, jako ludzkie filary bardzo przywiązane do ziemi i swej okolicy oraz domostwa. Przykładanie czoła do pnia drzewa, stawanie plecami i odczuwanie drzewa kręgosłupem, czy obejmowanie drzewa przyjacielskim gestem, to zwykle początkowe sposoby wchodzenia w kontakt z żywą duszą czy istotą drzew! Stanie na głowie w jogicznej pozycji medytacji i harmonizowanie, zestrajanie swoich systemów czerpania energii poprzez oddech i intuicyjne czucie, to nieco bardziej zaawansowana, sekretna metoda doskonalenia znana mistykom cudotwórcom sekretnych szkół duchowych. Cała ludzkość jest niczym las dusz w dziele stworzenia, a każda ludzka dusza przypomina jakieś indywidualne, specyficzne drzewo w puszczy. Dusze ludzkie związane z mistrzem, z guru są duszami uprawianymi w ogrodzie Boga, niczym drzewa w sadzie przez ogrodnika, a mistyka często używa obrazu czynności ogrodnika w sadzie dla pokazania roli i funkcji mistrza, nauczyciela i przewodnika duchowego.

Kwiatuszek.png

(5) Malowanie obrazu drzewa jest prostą techniką diagnostyczną stanu systemu nerwowego oraz układu oddechowego ukazując wiele ukrytych problemów, zachamowań i stanów emocjonalnych. Rysunek drzewa może stać się podstawą dla rozszyfrowania stanu własnego rozwoju, przechodzonych faz w życiu, ukrytych potrzeb i dążeń duszy! Codzienne malowanie drzewa w skupieniu może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów, uwalnia od kompleksów i psychicznych schorzeń ludzkiego umysłu i duszy, stając się techniką tak diagnozy jak i terapii. Symbol drzewa jest jednym z bardziej znanych i użytecznych w jodze, tantrze, kabale, szamaństwie wielu różnych kultur i narodów, a mistrzowie jogi i tantry znani są z prowadzenia nauczania pod jakimś zdrowym, okazałym czy szczególnym drzewem w danej okolicy! Wybór odpowiedniego do prowadzenia przekazu nauk i praktyk drzewa jest jednym z elementów umiejętności najprostszego nauczyciela duchowego. Podobnie, psychometryczna analiza obrazu rysunku drzewa jest jedną z umiejętności tak ajurwedyjskich terapeutów jak i nauczycieli duchowego rozwoju, w zakresie poznania wad i zalet osobowości oraz kompleksów duszy! Światło wiedzy przejawia się przez dynamiczne znaki i symbole, a zadaniem prawdziwych mistyków jest odczytywanie znaków. Gematria jest nauką o znakach, symbolach, liczbach i literach, a drzewo jest podstawą wielu znaków w piśmie chińskim, egipskim czy japońskim, a nawet w pismach europejskich, gdzie znak “Y” pochodzi od kształtu drzewa.

Kwiatuszek.png

(6) Energia i wpływ różnych gatunków drzew na życie i zdrowie ludzi jest wielkim przedmiotem naturalnej medycyny, a charaktery ludzi bywają często klasyfikowane podobieństwem do aury i nastroju jakiegoś gatunku drzewa. W celach medytacyjnych wybieramy jakieś szczególne drzewa o mitycznym pochodzeniu, dobrych wibracjach zdrowotnych i magicznej nazwie. Słowianie w celach kultowych dla Bóstw wybierali Dąb, który był drzewem Bogów oraz Lipę, która była drzewem Bogiń! Gautama Buddha medytował pod drzewem znanym ze swej długowieczności i magiczno-leczniczych oddziaływań, które nazwano drzewem Bodhi, drzewem Oświecenia. Pień jest linią pionową, a to, co na pniu osadzone bywa zawarte w rzucie trójkąta, koła lub elipsy, co daje prosty piktogram drzewa. Można obserwować uproszczony kształt symboliczny różnych gatunków drzew jak dęby, lipy, brzozy czy świerki, jodły, sosny, grusze, jabłonie i niejako ujmować grafem kontur specyficzny obraz energii kształtu. Warto zrozumieć siebie, pogłębiać rozumienie siebie poprzez studiowanie kształtu ulubionych drzew, a także drzew pod którymi bawiło się w dzieciństwie. Ludzie pozbawieni kontaktu z drzewami częściej chorują i ulegają dewiacjom!

Kwiatuszek.png

(7) Ludzie-drzewa zwykle przybywają na spotkanie z mistrzami, z guru, tylko wtedy, gdy któryś duchowy nauczyciel przyjeżdża i przebywa w okolicy, jako, że drzewa z natury same nie przemieszczają się tak jak lud wędrowny. Nauczanie ludzi-drzew to podróżowanie do ich miejscowości, a nawet dzielnic, co wymaga powołania podróżujących āćārjów-kaznodzieji! Ludzie-drzewa jeśli są bardzo mocno zaangażowani duchowo, łatwo dają się przesadzić, tworząc skupiska o charakterze Aśramu, klasztoru czy komuny, chociaż czasem wymaga to z ich strony poświęcenia i wyrzeczenia tego wszystkiego w czym dotychczas żyły. Cztery typowe zobrazowania ludzkości jak wół (słoń), lew (sfinks), orzeł (ptak) i człowiek (drzewo) pokazują szerzej cztery natury fundamentalne całego rozwoju ludzkiego. Relacja człowiek-drzewo należy do jednej z najgłębszych tajemnic ezoteryzmu, rozwikłanie której podnosi człowieka na wyższy stopień Miłości-Mądrości. Praktyka duchowa, nauka z ust guru słuchana, to podstawowy pokarm dla rozwijających się natur ludzi wykazujących oznaki uduchowienia. Guru-Posłańcy Niebios są Aniołami, istotami posiadającymi niewidzialne skrzydła duchowe, dzięki którym potrafią uczyć także ludzi-drzewa. Słuchanie szumu drzew jest jak słuchanie powiewu ducha grającego na strunach serca, podobnie naśladowanie pieśni szumiącego drzewa przez struny głosowe praktykujących Sādhaka – Ludzi Ducha!

(Udana 148)

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów