Dewi

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dewi, Śakti, Bogini - devanagari: देवी - imię, którym nazywane są często wszystkie bóstwa żeńskie panteonu hinduistycznego, jako różne aspekty tej samej bogini. Dewi często uważana jest za główne bóstwo na równi z Wisznu i Śiwą. Jest bóstwem dobrotliwym, lub traktowana jest całkowicie niezależnie, a wówczas górę biorą jej groźniejsze aspekty w postaci Durgi i Kali. Dewi i jej różne postacie czczona jest w odłamie hinduizmu zwanym śaktyzmem.

Szczyt współczesnego kultu Dewi, inaczej Śakti (Mocy) w Indiach przypadł na średniowiecze co wiązało się z rozkwitem tantryzmu. Później jednak jej kult zaczął coraz bardziej tracić popularność na rzecz wisznuizmu. Jednak, razem z geograficznym rozprzestrzenianiem się tantryzmu z Indii na północny wschód różne przedstawienia Dewi (ale w zmienionej postaci) do Tybetu, Chin, a nawet do Japonii, a także do państw Azji Południowo-Wschodniej. Obecnie w Indiach śaktyjski kult Dewi najbardziej żywy jest głównie w Indiach wschodnich - Assam i Bengal, na wsiach, gdyż na ogół każda wieś czci swą ulubioną formę Dewi).

Kult Bogini, Dewi, Śakti - w jej rozmaitych formach - jest głównym nurtem religijności Indii. Jednym z najstarszych symboli Bogini jest trójkąt. Najbardziej znanym imieniem Bogini jest Amba, kojarzona z małżonką Boga Śiwa oraz z najjaśniejszą gwiazdą z gromady Plejad na zachodzie zwaną Alcyonem.

Każdy nurt hinduizmu współczesnego ma swoją postać Bogini, śiwaizm czci boginię Parvati (Parwati), wisznuizm boginię Lakshmi (Lakszmi), a brahmaizm boginię Sarasvati (Saraswati).

Śiwaizm używa tradycyjnie dziesięć forma Bogini, Dewi jako dziesięciu aspektów mocy i mądrości Bóstwa.