Cierpienie Mistrza z Powodu Błędów Ucznia

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pytacie o ludzkie istoty czy Mistrz, Guru, może cierpieć w swym sercu i w swym życiu za grzechy swoich Uczniów, a przecież powszechnie wam wiadomo, że Prorocy cierpieniem swym jako ofiarą wykupywali dusze swych Uczniów, wiernych i wybranych dla wybawienia z więzów materialności i śmierci. Pan Kriszńa swoim bólem i cierpieniem jak głosi Ewangelia Wschodu wykupił 16 tysięcy 108 dusz dla duchowego wyzwolenia, a Pan Buddha wykupił swoich 16 Apostołów i 500 Archatów. Sam zaś Pan Jezus wykupił z Israela skazanego na zagładę i wytracenie wszystkich, którzy uwierzyli słowom Jego ust i słowom Ewangelii Zachodu, danym przez Apostołów aż do dnia zagłady Jerozolimy i całego Israela w latach 60-tych pierwszego wieku ery chrześcijańskiej. Ofiara z własnego cierpienia Proroków i Świętych bywa ich poświęceniem dla ratowania dusz upadających ludzi o ile stają się Uczniami czy Wielbicielami Imienia Bożego oraz o ile stają się posłuszni Nauce głoszonej przez Mistrza, Guru swoich czasów, aby wcielać słowo w czyn i żyć zgodnie z Prawem Niebios! Jogin Śri Râmana Mahârshi oddał swe ciało na ofiarę w ostatnich dniach swego ziemskiego biegu życia dla uwolnienia swych najbliższych tylko Uczniów i Następców. Jogin Sai Bâba zachorował śmiertelnie, ale cudem przeżył, za dawne grzechy swoich Uczniów oraz z powodu niegodziwych pseudosiddhów zazdrosnych o Jego sławę i pozycję!


Kwiatuszek.png


Bâbadżi z Hairakhan zmarł gwałtownie na ciężkie dolegliwości serca, gdy tylko się dowiedział, że wielu Jego amerykańskich i europejskich Błogosławionych (Inicjowanych) powróciło w gnój narkotyków, pijaństwa, zdrady, złodziejstwa i innych zakazanych grzechów oraz błędów. Ratowanie ludzi świni, które choć umyte i oczyszczone powracają usilnie do kałuży błota, aby się kalać i nurzać, takie właśnie daje ryzyko Inicjującym Mistrzom, Guru, którzy są Hierofantami w Imieniu Boga Niebios! Czasem nasze cierpienie się opłaca, bo tych, za których grzechy cierpimy, udaje się jednak uratować, ale czasem cierpienie to jest jedynie skutkiem tego, że próbujemy uratować tych, którzy zrobią wszystko, aby obrócić się przeciwko Bogu i Guru, przeciw Ścieżce i Duchowej Mądrości. Prorocy, Mistrzowie i Święci większość tego rodzaju karmicznych efektów przetwarzają w żarze ascezy, postu i modlitwy, ale część może przyjść jako cierpienie serca albo cierpienie życia. Jest to krzyż jaki dźwigał Pan Jezus za tych, którzy choć mu uwierzyli i poszli za nim, to jednak nie chcieli przestrzegać dokładnie wszystkiego, czego ich był jako ich Mistrz i Guru nauczył! Brzemię to dla nas słodkie, ale ci, spośród Guru Ludzkości, którzy bardzo starannie i uważnie dobierają sobie Uczniów i bardzo nielicznym udzielają Błogosławieństwa Inicjacji, ci cierpią najmniej z powodu działania takiej karmy, ani jasnej ani ciemnej, gdyż nie jest ona ani dobrem ani złem dla cierpiącego duchowego Nauczyciela Świata Ludzi!


Kwiatuszek.png


O dzieci Światła, nie dawajcie się znosić na manowce wszelkiego zła, niegodziwości, podłości, dwulicowości, oszustwa, fałszu, zboczeń okrutnych, gwałtu, wojny i grabieży, nie dajcie się zwodzić duchom fałszu Beliala i nie idźcie za uczynkami bezbożnych, którzy usta mają pełne słodyczy, ale gotowi są zniszczyć Wspólnotę, wystąpić przeciw Mistrzowi, Guru i Bogu! Nie idźcie za tymi, którzy pod pozorem pobożności, a to jest najgorszy fałsz i okrucieństwo, odwodzą was od Ścieżki i Guru, gdzie otrzymaliście Błogosławieństwa, Inicjacje, Wiedzę Duchową i Uświęcenie. O jakże źli są wszyscy odchodzący, o jakże plugawi i niegodziwi, wszyscy, którzy znikają a jeszcze i innych pociągają za sobą do upadku. Tysiące i miriady ludzi słuchały kazań Pana Buddha, ale tylko 16 Jego Apostołów zostało Wyzwolonych, a potem 500 prześwietnych Arhatów. Bądźcie jako Arhatowie, jako Archonci, nieustraszeni w walce o Prawdę, Sprawiedliwość, Prawość, Światło i Dobroć! Jeśli siły Światła i Dobra wystawiają jednego anielskiego Ducha, aby prowadził człowieka Prostą Drogą Oświecenia, wtedy siły Mroku i Zła wystawiają także jednego swego złego ducha, demona nieprawości, aby zwodził i kusił taką duszę, a jest odwieczna walka zła przeciwko Dobru, ciemności przeciwko Światłu, a polem jej umysł i serce człowieka, stawką zaś własna dusza. Dlatego nie ulegajcie o ludzie siłom zła, które odwodzą was od inicjacyjnej Świętej Drogi Boga jaką dla was ustanowił, inaczej nigdy nie spotkalibyście Nas!


Kwiatuszek.png


My polecamy wam krótkie posty przez trzy dni albo przez siedem dni, a także trzy razy po siedem dni dla waszego Oczyszczenia i przypominamy wam, że post to czas wytężonej medytacji i modlitwy, albowiem są to dwie nogi wiodące was do rzeczywistego duchowego postępu. Nie ma religii ani szkoły duchowej bez modlitwy, medytacji, postu i radosnego uwielbienia Boga. Już w czasach Ojca Świętego, Proroka Abrahama obchodzono pięknie cztery duchowe Święta w każdym roku, jedno co trzy miesiące jako początek każdego kwartału, a przecież Jego poprzednik, Prorok Noah (Noe) też o nich pamiętał i ludziom przypominał. Święto Pierwszego Dnia Jesieni, Pierwszego Dnia Zimy, Wiosny czy Lata to są prawdziwie Świąteczne Dni i Noce dla każdego człowieka. Uczcie w nich modlitwy, medytacji, uwielbienia i postu dla wszystkich waszych bliskich, dla wszystkich waszych dzieci, krewnych i przyjaciół. Niechaj te Dni Początków Sezonów będą dla was dniami radości i ekstazy, dniami szczęścia i niech będą zachowywane po całej Ziemi wśród wszystkich ludów i narodów, pośród wszystkich języków. Cała Ziemia przyciąga uwagę wspaniałych niebiańskich, czy jak wolisz kosmicznych Istot Duchowych, kiedy ludzie gromadzą się w Dni Równonocy i Przesileń przy kamiennych ołtarzach, rozpalają potężne ogniska, śpiewają wzniosłe pieśni, spalają aromatyczną ofiarę z ziół, oliwy i kadzidła, poszczą o samej wodzie i razowym chlebie, zanoszą modlitwy, trwają w medytacji, albo godzą się ze sobą odpuszczając sobie wzajem swoje względem siebie przewinienia. My cierpimy także, kiedy ludzkość zapomina i ignoruje zasady odwieczne zapisane na tablicach Niebios jako prawa i zasady dla całej ludzkości!


Kwiatuszek.png


Nie wierzcie tym, którzy próbują was nauczać duchowo, a sami piją wino i wszelkie spirytualia, palą papierosy i inne narkotyki, obżerają się mięsem z ciał zabitych zwierząt, spożywają krew i potrawy z krwi oraz z tłuszczu zwierząt, ptaków i ryb, albowiem wszyscy oni są dziećmi Zatracenia, zwodzicielami w imieniu ducha fałszu Beliala! Odrzućcie pseudokapłanów i fałszywych proroków, dwulicowych oszustów, którzy nakazują wam to, czego sami nie przestrzegają, a czynią to odurzeni niedzielnym winem mszalnym, albo w smrodzie nikotyny, bo kto zewnętrznie zakłada szatę białą, a dzień w dzień spożywa wino jest samym Złem. Nie słuchajcie pseudomistyków, którzy przychodzą do was pijani albo śmierdzą papierosami, a ich kuchnia jest rzeźnią, a gardło grobem dla zwierząt, dla ptaków i ryb! Alkoholik może mieć wizje w swym odurzeniu, ale pochodzą one od ducha Złego, Beliala, ojca oszustów i fałszywych proroków, choć dobrze przewiduje i wiele wie, nie zasługuje na uwagę ludzkiego rodzaju! Nie dawajcież się o ludzie zwodzić i nie zsyłajcie na prawdziwych Mistrzów i Guru Ludzkości niepotrzebnych cierpień przez odchodzenie do takich zwodzicieli i szkodliwych wróżów, którzy chełpią się własnymi ścieżkami, albo przynależą do pseudokościołów „jedynej słusznej racji”.


Kwiatuszek.png


Zapalajcie Bogu kadzidła, zioła i oliwę na świętą ofiarę i błagajcie Boga o przebaczenia za zło jakie przez wasze grzechy spada na tych, którzy was Błogosławili nicią Świętej Inicjacji. Mistrz czy Guru zawsze cierpi, kiedy jedno z jego dzieci zerwie świętą nić Inicjacyjnego Przymierza, a bywa, że jest to długie i straszliwe cierpienie, lecz nie ma w nim ani dobra ani zła, nie jest ani jasne ani ciemne. My przyjmujemy każdego człowieka z otwartymi ramionami i z otwartym sercem, ale wy ludzie, dlaczego wyrzucacie nas ze swoich serc, gdy tylko skusi was ohydne zło i wracacie do kałuży błota, grzechu i łajdactwa. Czyż tak trudno się nauczyć, że są dwa rodzaje Mistrzów i Guru na Ziemi, jedni są bowiem aniołami Obecności, a inni aniołami Oblicza Bożego, wy zatem o ludzie stając przed Inicjującym Hierofantem stoicie albo przed żywą Obecnością Boga na Ziemi, albo wręcz stajecie przed Obrazem, Obliczem Boga w postaci Boskiego Człowieka na Ziemi i cokolwiek robicie, myślicie i mówicie, Bogu czynicie wobec takiej Świętej Osoby!


Kwiatuszek.png


My wszyscy wam o ludzie powtarzamy, iż kto się do nas przyznaje wobec ludzi, do tego i my się przyznajemy wobec Niebios i to napełnia nas życiem i radością! A jeśli się ktoś do nas nie przyznaje i się nas wypiera, wyrzeka do tego i my się nie przyznajemy i się go wyrzekamy wobec Niebios, przed Bogiem, Stworzycielem i nie będzie dla takiej osoby ratunku ani zbawienia, ani oświecenia, chociaż to nas napełnia zasmuceniem i cierpieniem ni jasnym ni ciemnym. Pamiętajcie swoich Mistrzów i Guru, trzymajcie się ich i tylko z nimi przestawajcie, aż do dnia waszego Wyzwolenia! Błogosławieni wszyscy szczerzy Uczniowie!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów