Budowa Jądra Atomu, a Wyższy Świat Duchowy

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ludzie chcą bardzo wiedzieć jak wygląda świat Boga, Niebiosa i jak się do Bóstwa przybliżyć, jednak bezpośrednie poznanie nie jest możliwe, zanim człowiek nie przejdzie wielu metamorfoz w istotę o coraz wyższych, duchowych wibracjach, co jest długim procesem. Ludzie mogą się jednak dowiedzieć wiele poprzez pewne analogie i podobieństwa w myśl zasady jak na górze tak na dole przypisywanej pradawnemu Mistrzowi Duchowemu, Hermesowi, Posłańcowi Boga i twórcy tajemnej wiedzy zwanej od tego imienia hermetyzmem. Pojęcia takie jak okultyka czy hermetyka, to określenia opisujące wiedzę i umiejętności osób odpowiednio głęboko wprowadzonych czy wtajemniczonych, wiedzę możliwą do uchwycenia dopiero w mocno otwartym i poszerzonym stanie świadomości, w olśnieniu. Nawet w zwyczajnej nauce głębsze i systematyczne pojmowanie dokonuje się w oglądzie, często w czasie wyraźnego snu lub wizji, podczas kolejnej nieprzespanej nocy poświęconej badaniom i nauce. Przykładów hermetycznych wglądów jest wiele i wy ludzie powinniście mówić o nich swoim dzieciom, o tym jak Dymitr Mendelejew w mistycznym śnie ujrzał słynną tablicę układu okresowego pierwiastków, wprowadzając pewien porządek w dziedzinie chemicznej systematyki, czy o tym jak Niell Bohr wyśnił, jak mu aniołki z pewnym przybliżeniem opisywały budowę atomu na podobieństwo budowy systemu planetarnego, z jądrem niczym słońcem w środku i elektronami jako krążącymi wokół centrum planetami.


Kwiatuszek.png


Oczywiście z czasem ludzkość odkrywa coraz większą i dokładniejszą wiedzę, o ile badacze mają otwarte umysły i gotowi są zaakceptować prawdę o rzeczywistości taką, jaką jest, w stopniu, w jakim tylko aktualne wybitne jednostki są w stanie pojąć. Wyższe Istoty podsuwają uczonym inspiracje i kierunki poznania, lecz nie mogą dać więcej niż człowiek gotów jest przyjąć do wiadomości, a już sam fakt obecności wielu innych inteligencji niż ludzka na Ziemi i w Kosmosie musi być przez ludzkość przyswojona. Badając archetypową jednostkę podstawową materii możemy się na podstawie energii i zasad dowiedzieć jak zbudowany jest świat Boga, bo Stwórca projektował materię na wzór tego, z czego stworzony jest Raj, zgodnie z zasadą, że jak na górze tak na dole, a na dole mamy budowę wewnętrzną atomu, prawa i zasady mikroświata. Opis jądra atomu jako kropli wrzącej cieczy, kropli, czyli elipsoidy obrotowej, w szczególności kuli i rozpatrywanie zjawisk wewnątrz niczym zjawisk przebiegających w kropli płynnej, wrzącej cieczy! Płynności i kulistość zjawisk w Niebiosach jest bardzo istotną kwestią, a kiedy ludziom pojawiają się Anioły czy Dewy, to zawsze jako kuliste obłoki blasku, jakby kuliste wyłonienie z innej sfery bytu. Prosty bardzo, hydrodynamiczny opis budowy atomu przypomina o ćwiczeniach płynności w poruszaniu, gestach, mowie wszystkich ludzi, którzy wybierają się ku Boskości. Podstawowy rodzaj skupienia wewnętrznej, duchowej mocy czy psychicznej energii, to ćwiczenie skupiania w Bindhu, a jest to obraz atonicznej kropli jako początku czy podstawy, źródła, jakim jest Ćakram czy Lotos, energetyczny ośrodek w ciele człowieka. Rozwój Boskiej Mocy, czy to w treningu Hatha Jogi czy w Kalarpa Marga (Droga Walki) wymaga rozwoju płynności, rozwoju pozytywnej energii, niczym świadomość protonu, cząstki jądra atomu o dodatnim ładunku, a także rozwoju kulistych sfer ruchu, działania kalistenicznego, bo tworzenie kulistej powierzchni wymaga najmniejszych nakładów energii, dając najlepsze rezultaty. Ludzie jednocześnie studiujący fizykę atomu i sztuki walki albo Hatha Jogę, niewątpliwie doskonale rozumieją podane analogie do budowy i działania tak atomu, jak i jądra.


Kwiatuszek.png


Geniusze nauki wiedzą, że atom, podstawowa cegiełka materii jest w rzeczywistości pustą przestrzenią, bo aż do miliardowej części procentowej po przecinku jest to próżnia, pustka. I ta pustka, na Wschodzie pojmowana jako Ākāśa, Eter, zawiera w sobie nukleony jako jądro atomowe oraz elektronowe powłoki wokół jądra, generalnie w liczbie ośmiu. Medytacja percepcji próżni jest zarówno medytacją wnętrza atomu, przestrzeni kosmicznej, jak i świata Niebios, jak bowiem w górze tak i na dole. Dlatego mistycy postrzegający świat Niebios zawsze mówią o ogromnych przestrzeniach czy równinach, w których znajdują się specyficznie zbudowane miasta, grody czy pałace zamieszkiwane przez wzniosłe istoty. Jądro atomu będzie tutaj niewątpliwie takim kulistym grodem zamieszkiwanym przez rozmaite układy neutronów i protonów, a liczba protonów kreuje wizerunek odmiennego w swych właściwościach Bóstwa, czyli odmiennego pierwiastka chemicznego w świecie materii! Właściwości, charakter czy cechy generuje tutaj przede wszystkim różnica w mocy pozytywnego ładunku jądra atomu, a jest to różnica liczby protonów, gdzie jedna jednostka pozytywnej mocy daje wodór, a dwie hel, zaś osiem tlen, o czym ludzie zwykle wiedzą z nauki w ogólnych szkołach. Cząstki budujące atom, czyli materia w próżni to ledwie jedna miliardowa część objętości przestrzeni, a to oznacza, że 99,999 999 999% atomu jest pustką, próżnią. Jądro atomu, choć jest jego centrum, niczym centrum Niebios, to ledwie jedna trylionowa część objętości atomu i to co najwyżej, bo nie jest łatwo szacować tak mikroskopijne części, a jest to tysiąc razy mniej niż rząd szacowania samej próżni. Jądro stanowi też prawie całą masę atomu, a to analogia do idei, że Bóg jest wszystkim, szczególnie w Niebie, choć mieszkają tam różne istoty. Gdyby materia była tak ciężka jak substancja jądra atomowego, to milimetr sześcienny o takiej gęstości ważyłby w przybliżeniu dobrych 100 tysięcy ton, czy jak wolisz 100 milionów kilogramów. Atom czy jądro to, tak czy owak, dobrze zaaranżowana i efektownie skonstruowana, urządzona przestrzeń, a to, co zwie się materią jest pewnym stanem energetycznym, dającym obraz, materialną konstrukcję.


Kwiatuszek.png


Olbrzymia energia jest w dyspozycji jądra atomowego, a siły jądrowe utrzymujące wiązania protonów i neutronów w cegiełkę materii można odnieść u góry do siły i mocy Boga, który utrzymuje w istnieniu wyższy świat Niebios, tak są potężne, mocarne. Charakterystyczne, że jądro atomu zawiera jedynie dwie siły, pozytywną protonu i neutralną neutronu, nie zawiera zaś siły negatywnej, jaką jest elektron, a wszystkie negatywne siły tworzą zewnętrzne subtelne poziomy, powłoki elektronowe wokół rządzącego całością centrum, jakim jest jądro. Niewątpliwie, powłoki elektronowe symbolizują negatywny, odbiorczy stan, będąc w różnych stopniach bliskości od centrum substancji, co odbija prawdę o sferach bardziej niebiańskich, bardziej peryferyjnych i bardziej wewnętrznych, włącznie z Empireum Bogów, to jest protonów i neutronów w tym świecie na dole. Nukleonowa zdolność przemiany protonu w neutron i odwrotnie pokazuje, że niebiańska właściwość Bogów do pokazywania się w różnych formach, stanach ducha, czyli mocy, o różnych obliczach jest całkowicie dobrze pojęta przez widzących mistyków. Bóg miłosierny niewątpliwie jest nastawiony pozytywnie niczym proton, a Bóg sędzia musi być jak najbardziej neutralny, aby sprawiedliwie sądzić. Jądro atomu jest niewątpliwie bardziej złożone niźli jego ogólny model w postaci kropli cieczy, a już obraz jądra jako połączenia niezależnych cząstek daje ludziom obraz timokratycznej społeczności w Empireum Niebios, gdzie Bogowie są niezależni, ale ściśle ze sobą połączeni, trwając w zjednoczeniu wolnych istot. Niezależne nukleony w jądrze atomu tworzą też powłoki podobne do powłok elektronowych, a przecież w Empireum Niebios zawsze mówi się o wielu skupiskach Bogów, w zależności od ich potęgi, celu czy rodzaju pracy. Struktura powłok w jądrze atomu jest bardzo złożona, a stopień złożoności rośnie wraz z liczbą nukleonów w kolejnych pierwiastkach. Wszystkie nukleony, czytaj Bogowie, tworzą pewne uśrednione pole, ładunek, energię i moc jądra, czyli Niebios!


Kwiatuszek.png


Specjalną właściwość mają magiczne jądra, gdzie występują pewne parzyste liczby nukleonów w jądrze, a atomy o 2, 8, 20, 50, 82 i 126 protonach wykazują się szczególną trwałością, mocą i więzią. Posyłanie Apostołów po dwóch z ich pozytywnym ładunkiem ma swoje całkiem istotne, jądrowe uzasadnienie w mikroświecie, gdyż zapewnia większą trwałość budowanego przez nich dzieła, a zgromadzenia pozytywnych energetycznie ludzi czy aniołów w liczbie 2, 8, 20, 50 czy 82 mogą naprawdę wiele osiągnąć i zdziałać, oraz zapewnić trwałość ruchom czy organizacjom. Wielu Guru ma swego Ucznia – Sekretarza i w ten sposób razem mogą trwać i góry przenosić. Magiczna liczba 82 dotycząca ołowiu jest doskonale znana, życiodajność tlenu także, a to liczba 8, oba pierwiastki a także liczby znane są w hermetycy.


Kwiatuszek.png


Zjawisko nadprzewodnictwa zachodzące wewnątrz kolektywnego jądra atomu pozwala energii przepływać bez strat i skupić wielką siłę, a przecież o Niebiosach, szczególnie o Empireum mówi się, jako o świecie bez tarcia, świecie wielkiej mocy. Nadprzewodnictwo pozwala wytworzyć wielką, potężną siłę energetyczną, a brak tarcia pozwala na wielką trwałość, jest to zasada wiecznie istniejących, młodych, pełnych sił i energii Niebian, to oczywiste.


Kwiatuszek.png


Zauważcie o ludzie, jak wiele możecie się nauczyć przez całkiem proste, magiczno-naukowe analogie, znając i wykorzystując podstawowe prawa i zasady. My nie dajemy wam tutaj pełnego opisu rzeczywistości, a jedynie wskazujemy pewne właściwe i pomocne kierunki do naukowo-duchowych studiów, badań i refleksji, abyście mogli głębiej uprawiać Tao Fizykę, jak już duchowo-naukowo nazwano ten rozwojowy przedmiot z zakresu filozofii nauki! Wskazujemy wam kierunki, a wy poszukujcie, badajcie, uczcie się i poznawajcie, a kiedy tworzycie Jądro Sandhi, Duchowej Wspólnoty, niech będzie ono Trwałe niczym jądra najtrwalszych atomów, bo tylko dzięki temu przybliżycie się do Wieczności i Raju Szczęśliwości. Każdy prawdziwy Uczony we wszystkich wiekach rozwijał się twórczo dzięki filozofii nauki i jej metafizyce!

Mistrz Himalaya Swami

Linki zewnętrzne

PMH - Przekazy Mistrza Himalaja znajdują się na portalu Lajów