Anioły

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Anioły - gr. angelos, hebr. malak, sanskr. dewa; niebianie, posłańcy Boga; wysłannicy z wyższych światów przychodzący na ziemie poprzez wcielenie jako awatarowie (paighambar) dla wykonania określonej misji jak i manifestujący się chwilowo w formie zjawiskowej, zwykle w ludzkiej formie bytu. Według jednej z głównych koncepcji, anioły nigdy nie inkarnowały jako ludzkie formy, nie żyły też nigdy na Ziemi. Są dobrymi bytami, sługami wyższych sił lub Bogów. Cześć z nich ma określone zdania wobec ludzi (jak np. Gabriel niosący wiadomość), część jest duchowymi wojownikami (jak Michael). Inne anioły są obrońcami ludzi, a wszystkie razem nazywane są często Duchem Świętym, Rucha Kaddosz, chociaż tytuł Duch Święty część mistyków rezerwuje wyraźnie dla Archanioła Gabriela, także w islamie, nie tylko w mistyce chrześcijańskiej. Wzywając opieki i pomocy Ducha Świętego ludzie wzywają całą zbiorowość anielskich istot, tak tych wielkich jak i mniejszych, zajmujących się konkretnym człowiekiem na co dzień.

Popularne określenie Ducha wyższego, sprawującego opiekę nad danym człowiekiem. Zwany też Geniuszem lub Duchem opiekuńczym, prowadzi każdego człowieka po drodze poprawy i postępu. Według wierzeń chrześcijańskich anioł stróż to anioł czuwający nad każdym człowiekiem; opiekun, obrońca, nieodstępny towarzysz. Wiara w anioły opiera się m. in. na tekstach biblijnych, była silna w średniowieczu. Uważa się, że każdy człowiek posiada swojego anioła stróża (tak głosił m. in. Bazyli Wielki). W Księdze Hioba opisany jak "obrońca jeden z tysiąca". Motyw ikonograficzny szczególnie popularny od XVII wieku. Wtedy też zaczęły powstawać modlitwy do Anioła Stróża. Przedstawiany głównie w towarzystwie dziecka, czasami osłania je tarczą. Jidam w buddyzmie odpowiada indywidualnemu aniołowi stróżowi z chrześcijaństwa i reprezentuje zwykle ten sam poziom świętości i mocy. Anioł Strażnik jest znany jako Iśta Devata w hinduizmie. Anioły dzielą się na cztery grupy główne obrazowane przez cztery archanioły: Gabriel, Michael, Rafael i Uriel.

Anioła Stróża nazywa sie także regentem człowieka. Według podań wiary judaistycznej człowiek miał 3 anioły które zajmowały się strzeżeniem go. Nauką zajmującą się pochodzeniem, imionami i zadaniami aniołów jest angelologia. Według tej nauki Anioł Stróż strzeże przeznaczonego mu człowieka aż do jego śmierci. Jeżeli osoba która znajdowała się pod jego protekcją trafi do raju, anioł ten awansuje w swojej hierarchii na wyższy szczebel i trafia do chóru aniołów gdzie oddaje chwałę Trójcy Świętej. Zasady angelologii mówią jasno, że każdy z ludzi ma swego anioła stróża bez względu na to czy dana osoba jest katolikiem, żydem, muzułmaninem czy też nawet ateistą. Istnieją także teorie mówiące o tym, że dany anioł stróż jest podobny do człowieka którego chroni. Jednym z duchowych celów człowieka jest podnoszenie swoich wibracji do poziomu Anioła Stróża, upodabnianie się w charakterze, czynach i wyglądzie.