Światła

Z Himalaya-Wiki

Światła - W astrologii są to ciała niebieskie mające istotny wpływ na oświetlenie Ziemi oraz władztwo nad dniem i nocą, tj. Słońce rządzące dniem i Księżyc - rządzący nocą. Słońce rządzi dniem niedzielę oraz pierwszą godziną dnia w niedzielę. Księżyc rządzi dniem w poniedziałek, oraz pierwszą godziną dnia w poniedziałek.

  1. Słońce - centralna gwiazda Układu Słonecznego, lampa dnia

Słońce - jedno z dwóch Świateł, astrologicznie czasem planeta osobista, władca znaku Lwa. Pozorny ruch Słońca po niebie wyznacza cykl dobowy i roczny. W horoskopie urodzeniowym położenie Słońca w znakach, domach i tworzone przezeń aspekty wskazują na źródła i sposób korzystania z energii witalnej i twórczej. Położenie Słońca w znakach Zodiaku, najprostsze do wyznaczenia (przybliżonego według kalendarza), stało się podstawą dla tworzenia "horoskopów" gazetowych, niestety bardzo prymitywnych i niedokładnych. Tranzyt Słońca jest zwykle krótkotrwały, zwykle jednodniowy (maksymalnie 4-5 dni). Słońce reprezentuje w Horoskopie zasoby energii witalnej i twórczej, a takze źródła jej uzupełniania. Nie jest energia bezpośrednio wykorzystywana na zewnątrz, co jest domeną Marsa. To raczej zapasy energii, jakimi można rozporządzać i ich źródła.

Słońce w Lwie jest władcą nieba. Słońce w Wodniku jest na wygnaniu (w uszkodzeniu, w detrymencie, w piekle, w patali). Słońce w Baranie jest w wywyższeniu (w egzaltacji, w podniesieniu, w gloryfikacji, w zaszczycie). Słońce w Wadze jest w upadku.

  1. Księżyc - jedyny jasnoświecący satelita Ziemi, książe Nocy, lustro Słońca

Księżyc jest jednym ze Świateł, zaliczany jest do grupy planet osobistych. W horoskopie symbolizuje nieświadomą, "zwierzęcą" stronę osobowości, sferę instynktów, np. instynkt samozachowawczy, opiekuńczy, rodzicielski (macierzyński-ojcowski), instynkt zachowania gatunku (rozrodu) itp., emocje, odczucia, intuicję, zachowania seksualne, rodzinne, potrzebę bezpieczeństwa, lęki, zdolności paranormalne. Jest sygnifikatorem matki, a także kobiety w roli matki lub żony (por. Wenus). Przypisuje się mu zmienność, niestałość, pospolitość ale także popularność. W astrologii mundalnej Księżyc jest sygnifikatorem ogółu społeczeństwa, "prostego ludu". U kobiet cykl Księżyca związany jest z indywidualnym rytmem płodności (cykl Jonasa). Tranzyty Księżyca są krótkotrwałe (1-2 godzin) - mogą wpływać na chwilowe zmiany nastrojów, czasem stają się katalizatorem dla wyładowania energii nagromadzonej podczas długotrwałego tranzytu planety społecznej lub pokoleniowej. Cykl progresywny, trwający blisko 30 lat, w sumie dokładniej 27 lat i cztery miesiące (tyle, co półtorej okresu Saros), i jeszcze dłuższy cykl dyrekcyjny obrazują proces dojrzewania emocjonalnego właściciela horoskopu.

Księżyc w Raku jest władcą nieba. Księżyc w Koziorożcu jest na wygnaniu. Księżyc w Byku jest w wywyższeniu. Księżyc w Skorpionie jest w upadku.