Śigatse

Z Himalaya-Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Świątynia Shigatse

Śigatse (Shigatse) - Świątynia Śigatse jest sanktuarium Pełni Mądrości, gdzie przebywają wtajemniczone dusze arhatów pracujące dla Boga na drugim promieniu ewolucji zwanym promieniem miłości-mądrości. Promień ten w pełni wyraża się przez Pojedyncze Oko Pełne Światła i Współczucia. Tylko czysta dusza może w pełni doświadczyć czym jest duchowa energia promienia ewolucji. Pełne pojmowanie tak subtelnych świateł możliwe jest dla anielskiej świadomości. Można powiedzieć, iż Śigatse to świątynia Bożej Mądrości na naszej planecie, sanktuarium złocistej aury rozumiejących serc.

Królewska Droga (Radża Marga) prowadzi przede wszystkim do Złocistego Płomienia Boskiej Mądrości będącego centralnym ołtarzem Niebiańskiej Świątyni Śigatse, która znajduje się w przestrzeni ponad rzeczywistą tybetańską miejscowością o nazwie Śigatse (Shigatse). Wyższą częścią Świątyni Śigatse tworzącej Bractwo czy Zakon Złotej Szaty (Szata Dharmakaja) jest tak zwana Świątynia Kalkina (Kalkina Aśrama), postaci duchowej, która jest Duchowym Nauczycielem i Przewodnikiem całego ludzkiego rodzaju (Dźagadguru). Idea tego duchowego Mistrza obecna jest żywo we wszystkich religiach świata, w buddyźmie jako postać Buddha Maitreja, w islamie jako postać Imama Mahdi, w judaizmie jako osoba Mesjasza, w zaratusztrianizmie jako osoba Saoszjanta, a w chrześcijaństwie jako postać Chrystusa Adwentu! Wszystkie religie mniej lub bardziej odwołują się do tej duchowej postaci którą jest Dźagadguru Kalkin, duchowa głowa wszystkich autentycznych Radża Joginów. Świątynia Kalkina zrzesza dusze będące na stopniach Wyższego Zakonu Uro Jogi. Ścieżka Radża Jogi była ścieżką Prawdziwej Religii Złotego Wieku czyli pradawnej jedynej religii rodzaju ludzkiego i każda religia zawiera jakieś śladowe ilości elementarnych praktyk duchowych pierwszych stopni Radża Jogi. Praktykujący adepci Radża Jogi przyjmują do wiadomości podstawowy fakt duchowy, iż wszystkie religie tego świata są w istocie jedną religią i jedną ścieżką prowadzącą do Wyzwolenia, Zbawienia. Studiując zatem nauki duchowe wszystkich istniejących religii Radża Jogin będzie zwracał uwagę głównie na to, co wszystkie religie uczą wspólnie i tak samo, bo w sposób oczywisty będzie to czysta nauka pierwotnej prareligii rodzaju ludzkiego czyli czysta podstawowa nauka duchowa Radża Jogi.

Bezpośrednim zarządcą Świątyni Śigatse jest wielki mędrzec i prorok znany jako Kuthumi Lal Singh. Postać ta oddziaływuje duchowo ponad swą siedzibą, którą jest Kaszmir (ściślej, piękny niebiański ogród nad jeziorem Kaszmir), oraz w ośrodku odosobnień w Tybecie, który znajduje się w Śigatse. Prorok Kuthumi jako przełożony Śigatse jest jednocześnie mistrzem władającym drugim promieniem Miłości-Mądrości. Zwiemy go w tej funkcji imieniem Czohan Kuthumi. Jego asystentem i zastępcą jest Guru Lanto. Kuthumi znany jest z wielu pojawień i emanacji, z których na szczególną uwagę zasługuje imię Padmasambhawa (Siedzący na Lotosie). Czohan jest założycielem jogicznej szkoły buddyzmu tybetańskiego (VIII w n.e.). Pojawił się także jako Św. Franciszek, aby przywrócić chrześcijaństwu jego pierwotnego, chrystusowego ducha uświęcenia i miłosierdzia Bożego, przejawiającego się praktycznie także w miłości do zwierząt i ochronie ich życia.

Dwudziestu Czterech Świętych Starców, Mędrców odzianych w Złote Szaty stanowi Radę Świątyni, której członkowie przechowują ukryte skarby mądrości wszystkich ścieżek, w tym dwanaście linii sukcesji jogi. Wspomina o nich Św. Jan w Apokalipsie jako o składających hołd Chrystusowi. Czcigodni Starcy zwani też Mędrcami z Gór składają pełne czci pokłony Temu, który dzierży Urząd Nauczania i Berło Oświecenia.

W Śigatse odbywa się także zgromadzenie Rady Siedemdziesięciu Sprawiedliwych. Składa się ona ze Świętych, Mistrzów i Proroków, którzy przeistoczyli się w tęczowe ciało i podobnie jak Patriarcha Henoch czy Prorok Eliasz wstąpili do Niebios (Dewaczan). Rada Sprawiedliwych pomaga Dźagadguru (Chrystusowi) w sprawowaniu Sądu nad każdą duszą i w kierowaniu jej losem w podróży poprzez światy i wcielenia.

Ołtarz w Świątyni Śigatse to żywy płonący złocistym blaskiem płomień znajdujący się w środku jako jej centralne tabernakulum. Płomień Mądrości Wszechmogącego Boga jest najbardziej godzien czci. A Najświętszy ukazuje się nie inaczej jak tylko w chwale ognia. Archanioł Miłości-Mądrości, Israfil jest stróżem świątyni.

Przekazywanie Światła jest podstawową aktywnością Świątyni Mądrości Śigatse, skąd wszelka Mądrość Boża zstępuje na świat. Grupy Transmisyjne stanowią podstawową aktywność Mistrza Mądrości Djwhal Khul Khana, a co więcej są zalążkiem przygotowującym powrót Zbawiciela, Kalkina, pierwszego z Nauczycieli i Przewodników, Nauczyciela ludzi i aniołów.